Fictie vs de werkelijkheid: ronde 1

In de Iraanse, Oscarwinnende film A Separation verliest een vrouw haar ongeboren kind. Ze beweert dat haar werkgever de schuldige is – hij duwde haar van de trap. Vervolgens gaat iedereen in de film met dit gegeven aan de haal. Wat is er precies gebeurd? Wie is de schuldige? Wie heeft gelijk, wie moet er boeten en wat is een passende prijs?

In Amsterdam kreeg een vrouw een miskraam nadat zij en haar vriend ruzie hadden gehad met een groep jongeren op de Nieuwendijk. De jongeren beweren dat de vriend begon, ze ontkennen dat ze de vrouw hebben geslagen of geschopt. Volgens de vrouw scholden de jongeren haar uit voor ‘negerhoer’ en was er sprake van een gerichte aanval. Vervolgens ging iedereen er in de media mee aan de haal. Hier bijvoorbeeld, hier en hier. Zonder dat bekend is wat er nu eigenlijk is gebeurd.

A Separation laat zien waar dit soort aannames, verdachtmakingen en overdrijvingen toe kunnen leiden. Laat de consequenties zien die kleine voorvallen kunnen hebben, omdat niets ooit op zichzelf staat – het ene incident lokt het volgende uit, zelden is vast te stellen waar alles mee begon.

De meeste mensen handelen niet uit kwade bedoelingen, maar uit trots en koppigheid. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, en toch schuilt er ook veel schoonheid in. Het zit allemaal in A Separation, de beste film van de afgelopen 10 jaar. En bovendien een onmisbare duiding bij de actualiteit!

De uitslag is in dit geval duidelijk – de fictie wint.