auteur

Na een studie Psychologie (afgestudeerd op liefde en hartstocht) had Marian Donner aanvankelijk goede banen in de politiek en het ontwikkelingswerk, maar eindigde ze haar carriere in het nachtleven. Aanvankelijk als bardame in club Bitterzoet, daarna als telefoniste bij een escortbureau. Ze is familie van elke andere Donner, ook van de zogenoemde Donner-party waarvan de leden elkaar in 1846 in Sierra Nevada wegens grote hongersnood opaten, en schreef twee romans, 08.30 uur: opstand en Lily. Ze heeft een column over media in De Groene Amsterdammer, en schrijft essays voor NRC Handelsblad, De Volkskrant en, wederom, De Groene Amsterdammer. 

Marian Donner

In 2019 verscheen haar Zelfverwoestingsboek, waarvan de vertaalrechten inmiddels verkocht zijn aan Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen. Begin 2022 volgde De Grote Weigering, een essay over klimaat, kapitalisme, kwantummechanica en miljardairs op Mars.

Ze geeft lezingen over populaire cultuur, media en technologie, en alle overige pijnpunten van het moderne leven in de 21e eeuw.

Vragen en/of verzoeken kunt u richten aan:
info@mariandonner.nl

m

m

m

After studying Psychology (graduating with thesis’s on love and passion), Marian Donner initially had good jobs in politics and development work, but ended her career in the nightlife of Amsterdam. Initially as a bartender in club Bitterzoet, then as a phone operator at an escort agency. She is related to every other Donner, including the so-called Donner Party whose members ate each other in Sierra Nevada in 1846 due to famine, and wrote two novels, 8:30 am: Revolt and Lily. She has a column on media in De Groene Amsterdammer, and writes essays for NRC Handelsblad, De Volkskrant and, again, De Groene Amsterdammer.

In 2019 her Book of Selfdestruction was published, the translation rights of which have since been sold to Italy, Germany, France, Spain and Poland. The Italian edition is now in stores! She lectures on every topic, from pop culture, media and technology, to all the other pain points of modern life in the 21st century.