Porno

Hoeveel mensen zouden de video inmiddels hebben gezien? Nog geen tachtig miljoen waarschijnlijk, maar deze is dan ook gelaagder, minder eenduidig. Jason Russell, de maker van Kony2012, die naakt de straat op rent en vervolgens als een gorilla met zijn vuisten op het asfalt beukt.

Russell wilde Joseph Kony ten val brengen door hem wereldberoemd te maken, maar kon uiteindelijk zijn eigen roem niet aan. Momenteel verblijft hij in een psychiatrische inrichting.

En het kan nog ironischer. Neem het Duitse konijntje Til. Til werd geboren zonder oren en dat wilde de dierentuin waar hij woonde graag aan de hele wereld laten zien. Op de persconferentie die volgde werd Til doodgetrapt door een cameraman. Omdat hij het konijntje niet had gezien.

Twee verhalen die allebei de verpletterende kracht van de camera duidelijk maken. Wat de hedendaagse drang naar zichtbaarheid met mens en dier doet. Als alles voortdurend moet worden blootgelegd.

‘Pornografisch’ noemde Midas Dekkers het. Hij had het over de website beleefdelente.nl, maar het geldt natuurlijk voor de hele beeldcultuur.

Op Beleef De Lente krijgen vogels een webcam in hun nest, zodat mensen op hun computer kunnen zien hoe bijvoorbeeld de zeldzame oehoe haar eieren uitbroedt. Het is de verpretparkisering van de natuur, aldus Midas Dekkers. Een ontering van alles wat woest en onvoorspelbaar is, door het in hapklare brokken aan het grote publiek te voeren als entertainment.

En dat is ook wat het pornografisch maakt. Omdat in een wereld waarin alles zichtbaar is, het intieme en het bijzondere als eerste sneuvelt. Alles is even direct en letterlijk, gericht op een kortstondige behoeftebevrediging. We nemen de beelden tot ons, we snacken ze weg, van de kindsoldaten in Oeganda via de muzieksmaak van Assad naar het ei van de oehoe. Als volleerde voyeurs volgen we de penetrerende camera, net zolang tot elk beeld is gebruikt en uitgehold, soms tot aan het laatste restje leven of geestelijke gezondheid aan toe. Iets waar uiteindelijk zowel de pornograaf als de bunny het slachtoffer van zijn.